Passie omzetten

in gezonde zorg

Passie omzetten

in gezonde zorg

Passie omzetten

in gezonde zorg

Een integrale visie

Kwaliteitsmanagement

Aan zorgorganisaties worden hoge eisen gesteld op het gebied van kwaliteit en informatiebeveiliging. Het is dan ook essentieel dat u een goed werkend kwaliteits-, informatiebeveiligings- en managementsysteem binnen uw organisatie heeft.

VANDAAG ondersteunt u bij het opzetten, implementeren en onderhouden van een passend systeem bij uw organisatie. 

Lees meer »

Financiële administratie

Het voeren van een deugdelijke financiële administratie is een wettelijke verplichting. Daarnaast geeft een actuele administratie u goed inzicht in de financiële stand van zaken.

VANDAAG kan uw boekhouding (op afstand) volledig bijhouden door gebruik te maken van de juiste software. U heeft hierdoor constant inzicht in de financiële stand van zaken. Daarnaast verzorgen we uw jaarrekening en belastingaangiftes.

Lees meer »

Declaratie en facturatie

Tijdig en correct declareren en factureren is een essentieel proces binnen elke zorgorganisatie. Door de veelheid aan debiteuren met elk hun eigen wensen is het declareren en factureren een vak apart geworden.

Onze specialisten zorgadministratie hebben actuele kennis van het berichtenverkeer binnen Vecozo. Ze staan dagelijks in contact met zorgkantoren en gemeenten en zorgen dat declaraties zo snel mogelijk goedgekeurd worden.

Lees meer »

Cliëntadministratie

Een correcte cliëntadministratie is essentieel voor een goed lopend adminstratief proces binnen uw organisatie. Het is de basis voor het declaratie- en facturatieproces. Daarnaast verwachten clienten ook steeds meer inzage in hun cliëntdossier.

Onze specialisten cliëntadminsitratie richten uw systeem optimaal in en kunnen ook de uitvoering van dit proces overnemen.

Lees meer »

Personeelsadministratie

Een correcte personeelsadministratie is van groot belang om andere bedrijfsprocessen soepel te laten lopen. Naast de verloning van uw medewerkers is het juist registreren van de gewerkte uren essentieel voor declaratie en facturatie.

VANDAAG ondersteunt bij het correct inrichten van de personeelsadministratie. Daarnaast koppelen we uw registratiesysteem aan het gewenste salarispakket.

Lees meer »

Personeelsmanagement

De kwaliteit van zorg die uw organisatie kan leveren, wordt voor een groot gedeelte bepaald door de medewerkers die bij u onder contract staan. Goed personeelsmanagement bepaalt het succes van uw organisatie.

Onze adviseurs ondersteunen u bij het optimaal inrichten van uw organisatie, waardoor uw medewerkers kunnen excelleren. We doen dit vanuit een eigen ontwikkelde methodiek.

Lees meer »

Zorgcontractering

Jaarlijks onderhandelt u met de zorgkantoren, zorgverzekeraars en gemeenten over nieuwe contracten en productieafspraken voor het komende jaar of jaren. Deze onderhandelingen zijn cruciaal voor de continuïteit van uw organisatie.

Onze specialistische adviseurs ondersteunen u bij het doorlopen van de procedure en het opstellen van de benodigde documenten. Hiermee vergroot u de kans op succesvolle zorgcontractering.

Lees meer »

Strategie

Waar staan we, waar willen we naartoe, en hoe kunnen we onze doelen realiseren? Het zijn de vragen die u zich als bestuurder/ondernemer met regelmaat stelt. En waarover u van tijd tot tijd met een ander van gedachten wilt wisselen.

De adviseurs van VANDAAG kunnen uw kritisch klankbord zijn. Samen stippelen we de koers van uw organisatie uit en leggen deze vast in strategische documenten.

Lees meer »

Innovatie 

Om de continuïteit van uw organisatie te kunnen garanderen, is het essentieel om constant te vernieuwen. Het kan gaan om procesverbeteringen, productinnovaties, nieuwe concepten, nieuwe locaties of sociale innovaties.

Onze innovatiespecialisten ondersteunen u bij product- en conceptontwikkeling, business development en organisatievernieuwing. Het creëren van nieuwe waarde voor uw cliënten is hierbij het hoogste doel.

Lees meer »

Waarom VANDAAG?

Die vraag is simpel te beantwoorden. U wilt zich focussen op de zaken waar uw passie ligt en waarin u uitblinkt. U wilt bezig zijn met het leveren van kwalitatief hoogwaardige zorg vanuit een financieel gezonde organisatie.

VANDAAG is uw specialistische business partner bij het optimaal inrichten van uw organisatie en het uit handen nemen van de noodzakelijke administratieve processen. Hierdoor ontstaat er ruimte om uw ambities binnen de Nederlandse zorg te realiseren. 

VANDAAG helpt u met passie omzetten in gezonde zorg!

Lees meer »

Administratie

  • Optimale inrichting zorgadministratie
  • Declareren en factureren zonder problemen
  • Volledig inzicht in geleverde zorgproductie
  • Verzorgen van boekhouding en salarisadministratie
  • Optimale inrichting personeelsadministratie
Lees meer »

Organisatieadvies

  • Begeleiding bij aanbestedingen en zorginkoop
  • Begeleiding opzet kwaliteitsmanagement
  • Ontwikkelen en opstellen strategische plannen
  • Begeleiding bij innovatie en verbetering dienstverlening 
  • Begeleiding en advisering bij alle P&O vraagstukken
Lees meer »

Onze opdrachtgevers

Meer opdrachtgevers »