Opdrachtgevers

Hoeve de Kaolder

Hoeve de Kaolder heeft jarenlang ervaring in het begeleiden van kind- en jeugdigen met leer- en gedragsproblematiek. Hoeve de Kaolder biedt dagbesteding, logeeropvang, ambulante begeleiding en verblijf aan cliënten in Noord- en Midden Limburg. Vandaag Zorgvernieuwing heeft in de persoon van Luuk Venner een professionalisering doorgevoerd binnen Hoeve de Kaolder. Naast een positieve aanbesteding Zorg in Natura en het behalen van het ISO 9001 certificaat heeft er een organisatorische herstructurering plaatsgevonden. Gelijktijdig zijn in samenwerking met Qurentis de processen dermate geoptimaliseerd dat er direct een efficiencyslag heeft plaats gevonden. Met als resultaat minder overhead en een hogere klant- en medewerkerstevredenheid.

Ga terug

Hoeve de Kaolder

Hoeve de Kaolder heeft jarenlang ervaring in het begeleiden van kind- en jeugdigen met leer- en gedragsproblematiek.

Meer referenties »