Opdrachtgevers

Mutsaersstichting

De Mutsaersstichting is een organisatie met een maatschappelijke, mensgerichte oriëntatie. De Mutsaersstichting biedt, in diverse vormen en op diverse wijzen, diensten aan op het gebied van zorg en onderwijs. De Mutsaersstichting richt zich daarbij op de ondersteuning, begeleiding en behandeling van kwetsbare doelgroepen. Binnen die kwetsbare doelgroepen zijn kinderen, maar ook jongeren, vrouwen, mannen óf gezinnen in het geding. Ook gezinnen en slachtoffers en daders van huiselijk geweld behoren daartoe.

VANDAAG heeft de gehele business development van het vernieuwende jeugdzorginitiatief 'Plinthos' voor haar rekening genomen. Meer over dit initiatief is terug te vinden op www.plinthos.nl. Daarnaast ondersteunen wij hen bij de optimale inrichting en uitvoering van de zorgadministratie.

Ga terug

Mutsaersstichting

Vandaag Zorgvernieuwing heeft de gehele business development van het vernieuwende jeugdzorginitiatief 'Plinthos' voor haar rekening genomen.

Meer referenties »