Strategie

Waar staan we, waar willen we naartoe, en hoe kunnen we onze doelen realiseren? Het zijn de vragen die u zich als bestuurder/ondernemer met regelmaat stelt. En waarover u van tijd tot tijd met een ander van gedachten wilt wisselen.

De adviseurs van VANDAAG kunnen uw kritisch klankbord zijn. Samen stippelen we de koers van uw organisatie uit en leggen deze vast in strategische documenten.

Businessplannen nieuwe initiatieven

Onze adviseurs hebben ruime ervaring met het ontwikkelen van businessplannen inclusief financiële onderbouwing voor nieuwe en uitbreidingen van bestaande zorginitiatieven. Hierbij kennen we de essentiële kentallen en weten de behoeften van financiers. We ondersteunen van conceptueel idee tot en met de financiering.

Meerjarenbeleidsplannen 

Het hebben van een lange termijnvisie is voor elke organisatie essentieel. Een goede uitwerking op papier laat echter nog wel eens te wensen over. Wij ondersteunen bij het opstellen van gedegen meerjarenbeleidsplannen die de juiste snaar raken bij de betrokken stakeholders.

Visiedocumenten 

Heldere visiedocumenten zorgen voor intern en extern draagvlak van een organisatie. Onze adviseurs zijn gespecialiseerd in het ontwikkelen van sterke visiedocumenten waarin de missie, visie, strategie en kernwaarden helder verwoord worden. Hierbij wordt ook altijd gezorgd voor een goede visuele vertaling van het document. Een beeld zegt immers meer dan 1000 woorden. 

Herstructurering organisatiestructuur

De juiste (juridische) inrichting van een organisatie is essentieel om succesvol te zijn. Onze adviseurs hebben ruime ervaring met het (her)inrichten van juridische en interne structuren. Hierbij is ons streven om structuren zo simple en zo plat mogelijk te houden.

Pedro Nijsen

Managing Director - Business Developer

Bel mij terug

Mutsaersstichting

Team Noord-Limburg van Mutsaersstichting start in 2020 met het VANDAAG Vitaal programma.

Meer referenties »

Onze opdrachtgevers

Meer opdrachtgevers »